poniedziałek, 12 września 2016

Korzystanie z drabiny, a BHP

Konieczność wykonania różnych prac na wysokości, powoduje wielokrotnie potrzebę wykorzystania drabiny. Jak bezpiecznie korzystać z drabiny, aby móc szybko i wygodnie wykonać swoją pracę? Na te i inne pytania odpowiadają szkolenia BHP Opole.

Drabina, aby mogła być bezpiecznie wykorzystywana w codziennej pracy, winna mieć odpowiednią budową. Nie zaleca się stosowania dawnego typu drabin drewnianych, których główną wadą jest to, ze po pewnym czasie traciły swoją stabilność. Mogło to prowadzić do poważnych wypadków, na przykład podczas pęknięcia szczebla w czasie wchodzenia na nią.

Usługi i doradztwo BHP Opole zalecając drabiny aluminiowe, które są nie tylko lekkie, ale bardzo wytrzymałe i wyposażone w specjalną, szerszą podstawę, gwarantującą większą stabilność, kiedy drabina jest oparta. Zanim przystąpimy do wchodzenia na drabinę, trzeba wykonać kilka najważniejszych rzeczy. Pierwsza z nich to sprawdzenie, czy drabina została zablokowana w odpowiedniej pozycji. Do zablokowania drabiny służą specjalne bolce, które należy umieścić we właściwych otworach. Brak takiej blokady może spowodować, że podczas wchodzenia lub pracy, drabina samoczynnie się złoży, doprowadzając do poważnego wypadku.

Kolejną rzeczą, na którą Usługi BHP Opole zwracają ważną uwagę, jest stabilne podłoże, na jakim drabina winna być rozkładana. Podłoże pod rozłożenie drabiny winno być twarde i równe, tak aby drabina się nie zapadała, kiedy zostanie obciążona. Jeżeli nie ma możliwości znalezienia takiego podłoża, można się posiłkować ustawieniem na gruncie drewnianych podkładów, które pomogą równomiernie rozłożyć siłę na większym obszarze.

Podczas wchodzenia człowieka na drabinę, Usługi BHP Opole zalecają jej przytrzymywanie przez pomocników. Jest to konieczne szczególnie wtedy, jeżeli drabina została oparta o mało stabilne oparcie, na przykład chwiejne drzewo.

A jak ma się zachowywać osoba, która będzie po takiej drabinie wchodziła? Przede wszystkim powinna to robić pewnie, pamiętając o zapewnieniu sobie zawsze trzech punktów podparcia. Usługi BHP Opole wyjaśniają, na czym to powinno polegać. Podnosząc jedną nogę ze szczebla, osoba powinna się trzymać drabiny dwoma rękami. Podobnie, kiedy zwalnia uchwyt dłonią i podnosi ją ku górze, nie powinna w tym samym czasie unosić nogi. Taki sposób wchodzenia jest pewniejszy i pozwala na łatwiejsze utrzymanie równowagi.

środa, 2 grudnia 2015

Aroszkowskiblog: Szkolenia BHP

Ciekawy artykuł, warto przeczytać:

Aroszkowskiblog: Szkolenia BHP: Pierwszy dzień pracy w firmie MCdonalds Polska Sp z.o o. oznacza szkolenie wstępne oraz instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez kiero...

sobota, 10 października 2015

Kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy a niebezpieczeństwo

Każdy wykonujący pracę człowiek musi mieć na uwadze, że wypadki chodzą po ludziach. Obojętne czy ta robota opiera się na pisaniu artykułów w gazetach czy budowaniu mostów. Ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy ma miejsce w każdej chwili a dodatkowo w większości przypadków o tym prawidle nie pamiętamy. Całe mnóstwo spółek zapomina, że kursy z Bezpiecznej pracy winny być organizowane co najmniej raz na 2 lata po to, by robotnicy umieli zidentyfikować ryzyko i zdołali je ocenić. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy to nie tylko godzenie się na robotę w skomplikowanych warunkach, ale wiedza na temat ryzyka i w razie potrzeby minimalizowanie go. Wypadki w pracy zdarzają się zazwyczaj i w praktyce każdego dnia możemy o tym poczytać w Internecie czy oglądnąć w telewizji.

Dowiedz się więcej w temacie: 
Szkolenia ogólne BHP dla kadry Ozimek
Niestety, znakomita większość takich wypadków nie miałaby miejsca, o ile osoby biorące w nich udział umiały podstawy Bezpiecznej pracy. W większości spotyka to ludzi pracujących w ogromnych maszynach budowlanych , a oprócz tego na słupach wysokiego, niskiego napięcia. Warsztaty w zasadzie nie zajmują dużo czasu i przez nie zagrożenie sprawienia sobie szkody zasadniczo maleje, a wszakże o to chodzi ażeby być bezpiecznym.Nie powstrzymujmy się ledwo do biernego udziału w kształceniu.

sobota, 1 sierpnia 2015

Monotonia - przyczyna wypadków

Wśród przyczyn wypadków przy pracy zawsze analizuje się przyczyny w organizacji pracy. Wbrew pozorom nie zawsze przyczyna taka jest widoczna na pierwszy rzut oka. Czasami taka przyczyna tkwi nieco dalej i bez dłuższej analizy tego, co działo się w okolicach czasowych wypadku nie można jej dostrzec.
A bardzo często przyczyną wypadku jest monotonia.

Jak monotonia wpływa na wypadki?

Otóż pracownik, kiedy dostaje monotonne zajęcie i wykonuje je dzień w dzień po 8h, w pewnym momencie podświadomie automatyzuje czynności. Z jednej strony jest to dobre, bo organizm dąży do tego, by jak najlepszy efekt osiągnąć przy jak najmniejszym wydatku energii i wysiłku.
Jednak w takiej sytuacji, pracownik w ogóle przestaje myśleć nad tym co robi i jego myśli nieraz odlatują w rejony bardzo odległe od wykonywanej pracy. Teraz już łatwo zauważyć związek z wypadkami: pracownik nie myśli o pracy, a więc też nie myśli, jak pracę wykonać bezpiecznie. Mogą pojawić się lekko zmienione warunki pracy, jednak pracownik na nie nie zareaguje w sposób bezpieczny, bo jego myśli są zajęte czym innym.