środa, 2 grudnia 2015

Aroszkowskiblog: Szkolenia BHP

Ciekawy artykuł, warto przeczytać:

Aroszkowskiblog: Szkolenia BHP: Pierwszy dzień pracy w firmie MCdonalds Polska Sp z.o o. oznacza szkolenie wstępne oraz instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez kiero...

sobota, 10 października 2015

Kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy a niebezpieczeństwo

Każdy wykonujący pracę człowiek musi mieć na uwadze, że wypadki chodzą po ludziach. Obojętne czy ta robota opiera się na pisaniu artykułów w gazetach czy budowaniu mostów. Ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy ma miejsce w każdej chwili a dodatkowo w większości przypadków o tym prawidle nie pamiętamy. Całe mnóstwo spółek zapomina, że kursy z Bezpiecznej pracy winny być organizowane co najmniej raz na 2 lata po to, by robotnicy umieli zidentyfikować ryzyko i zdołali je ocenić. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy to nie tylko godzenie się na robotę w skomplikowanych warunkach, ale wiedza na temat ryzyka i w razie potrzeby minimalizowanie go. Wypadki w pracy zdarzają się zazwyczaj i w praktyce każdego dnia możemy o tym poczytać w Internecie czy oglądnąć w telewizji.

Dowiedz się więcej w temacie: 
Szkolenia ogólne BHP dla kadry Ozimek
Niestety, znakomita większość takich wypadków nie miałaby miejsca, o ile osoby biorące w nich udział umiały podstawy Bezpiecznej pracy. W większości spotyka to ludzi pracujących w ogromnych maszynach budowlanych , a oprócz tego na słupach wysokiego, niskiego napięcia. Warsztaty w zasadzie nie zajmują dużo czasu i przez nie zagrożenie sprawienia sobie szkody zasadniczo maleje, a wszakże o to chodzi ażeby być bezpiecznym.Nie powstrzymujmy się ledwo do biernego udziału w kształceniu.

sobota, 1 sierpnia 2015

Monotonia - przyczyna wypadków

Wśród przyczyn wypadków przy pracy zawsze analizuje się przyczyny w organizacji pracy. Wbrew pozorom nie zawsze przyczyna taka jest widoczna na pierwszy rzut oka. Czasami taka przyczyna tkwi nieco dalej i bez dłuższej analizy tego, co działo się w okolicach czasowych wypadku nie można jej dostrzec.
A bardzo często przyczyną wypadku jest monotonia.

Jak monotonia wpływa na wypadki?

Otóż pracownik, kiedy dostaje monotonne zajęcie i wykonuje je dzień w dzień po 8h, w pewnym momencie podświadomie automatyzuje czynności. Z jednej strony jest to dobre, bo organizm dąży do tego, by jak najlepszy efekt osiągnąć przy jak najmniejszym wydatku energii i wysiłku.
Jednak w takiej sytuacji, pracownik w ogóle przestaje myśleć nad tym co robi i jego myśli nieraz odlatują w rejony bardzo odległe od wykonywanej pracy. Teraz już łatwo zauważyć związek z wypadkami: pracownik nie myśli o pracy, a więc też nie myśli, jak pracę wykonać bezpiecznie. Mogą pojawić się lekko zmienione warunki pracy, jednak pracownik na nie nie zareaguje w sposób bezpieczny, bo jego myśli są zajęte czym innym.

czwartek, 7 maja 2015

Coroczne sprawozdania

Każdy przedsiębiorca co roku ma obowiązek wysyłać do GUS różnorodne sprawozdania. Zazwyczaj mowa o czymś takim, jak obowiązki sprawozdawcze PL1, badanie o warunkach zatrudnienia Z 10, jak również różnorakie druki innego typu, głównie powiązane z następującymi danymi:
  1. Jakością w pracy
  2. Tendencjami panującymi na rynku pracy
  3. Tendencjami w przemyśle
  4. Tendencjami inwestycyjnymi
Urząd Statystyczny sprawdza także tematy powiązane z BHP, kwestie związane z wypłatami i w ogólności wszystkim tym, co może mieć miejsce na odcinku pracodawca - podwładny.

Opole na szczycie

Istotną pozycję w sprawdzaniu trendów oraz przyczyn ich powstawania, lub też prognozowania dalszych kierunków są wypadki przy pracy. Opole tutaj przoduje - statystyka dowodzi, że jest tu bardzo mało wypadków przy pracy. To nic niezwykłego, gdyż województwo Opolskie jest najmniejszym województwem w kraju, na dodatek nie jest mocno uprzemysłowione. Jest to prawda, ale nie w stosunku do danych statystycznych, bo te wyliczono w przeliczeniu na 1000 pracujących.

Wypadkowość w opolskiem - za jaką przyczyną?

Na pierwszym miejscu na pewno są to widoczne działania PIP Opole, między innymi:
  1. Działania prewencyjne
  2. Spotkania dla właścicieli firm
  3. Skuteczne kontrole zakończone nakazami i mandatami
Ostatni temat na uprzedniej liście nie jest miły, ale jednocześnie widać, że każda kontrola z OIP Opole daje w jakiś pośredni sposób pożądany skutek pod postacią bezpieczniejszej pracy.
Następna przyczyna, to większa świadomość właścicieli firm - z pomocą sieci mogą oni się dowiedzieć, jakie mają obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki zaawansowanym i niejednokrotnie darmowym sieciowym aplikacjom mogą łatwiej zapanować nad tematem BHP. Wychodzi na to, że nie trzeba już wkładać tak wiele wysiłku i nakładów, by dowiedzieć się cokolwiek o Kodeksie Pracy.
Ostatnia przyczyna niewielkiej liczby wypadków, to pracownicy. W Opolu i rejonie całego województwa jest znaczna migracja do innych krajów UE z nadzieją znalezienia lepszej pracy.Zarazem ludzie wróciwszy do kraju sami nie godzą się na pracę w firmach nie spełniających wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy i nie tak łatwo przystają na zarobek uzyskiwany w niekorzystnych warunkach.