niedziela, 3 sierpnia 2014

Normy i przepisy bhp

Przepisy BHP, związane z ewakuacjami budynków powinny być odpowiednio ustalone dla każdego budynku. Ich ilość powinna zależeć od ilości pracowników, jak również dostęp do ich otwarcia powinien być umożliwiony. Zazwyczaj wyznaczane są osoby, które nadzorują ewakuacje i będą dbały o wyjścia ewakuacyjne. Przepisy BHP określają również oznaczenie punktów, jak również kierunków ewakuacji (więcej informacji poszukaj pod adresem: http://www.pwljm.pl/ ). 
Zazwyczaj będą to zielone strzałki, czy też zielone tabliczki, które pokazują gdzie znajdują się schody. Wszystkie znaki ewakuacyjne stosowane są praktycznie w każdym zakładzie pracy, ponieważ, wymagane będą przez przepisy. Znaki ewakuacyjne określone zostały dokładnie w Polskich Normach. 
Zasady bhp, które zostały określone w przepisach bhp nakładają na pracodawców obowiązki zastosowania znaków ewakuacyjnych o określonych barwach jak również określonych stosownie znakach graficznych. Oczywiście przepisy BHP, to również odpowiednio udokumentowane plany ewakuacji, które określają ilość osób które mogą przemieszczać się określonym korytarzem, w określonym okresie czasu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz