piątek, 4 lipca 2014

Staż w komórce bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ubiegając się o praktykę na stanowisku służby BHP, stoimy przed ciężkim zadaniem.Chętni, jacy chcą rozpocząć staż na stanowisku specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy muszą posiadać wymagane kwalifikacje, jakim jest potwierdzenie skończenia studiów BHP.
Obecnie na studiach podyplomowych można uzyskać także o uprawnienia audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Realizując staż, da się wiele nauczyć, nabrać doświadczenia, pozyskać dużo praktycznej wiedzy.Już po odbyciu stażu można założyć własną firmę, lub też zdobyć pracę w różnych spółkach, w których jest wolne miejsce na stanowisku specjalisty BHP. Stażysta odbywający praktykę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uzyskuje wiedzę jak odpowiednio tworzyć dokumentację związaną z bhp, w jaki sposób powinny wyglądać niezbędne szkolenia oraz jakim sposobem te szkolenia przeprowadzać.

”Behapowiec” musi znać doskonale przepisy prawa dotyczące BHP, praca na tym stanowisku również wiąże się z stałym poszerzaniem wiadomości, a ponadto obserwowaniem co i rusz co też uległo zmianie w prawie.Do zadań bhp należy też sporządzanie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, dokonywanie oceny ryzyka dla danych stanowisk  pracy w firmach, zakładach pracy, sporządzanie dokumentów po wypadkach przy pracy jeśli wypadek się wydarzy.

Do zadań BHP należy również kontrolowanie oraz doradztwo, sprawdzanie, czy nic w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy nie zawiodło..Do zadań BHP należy ponad wszystko prowadzenie szkoleń z zakresu BHP.Stażysta na stanowisku bhp także musi przestrzegać zasad i przepisów BHP, mieć na względzie o dobry wizerunek przedsiębiorstwa, które reprezentuje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz